forskning&

utveckling

Enzymatica fokuserar på produktutveckling baserat på den beprövade och patenterade barriärteknologin som förkylningsprodukten ColdZyme bygger på.

Barriärteknologi - Enzymatica

Barriärteknologi

Barriären i ColdZyme®​ utgörs av en transparent vätskelösning bestående av glycerol och enzym från djuphavstorsk. Den huvudsakliga verkningsmekanismen hos barriären bygger på att den genererar en viskös osmotiskt aktiv lösning (barriär eller film) på slemhinnan i munnen/halsen som drar till sig vätska. Vätskan innehåller bland annat virus. Vid applicering i munhåla/svalg, som i fallet med ColdZyme, minskar närvaron av virus i svalget och därmed underlättas en snabbare naturlig återhämtning från en vanlig förkylning.

Produktutveckling - Enzymatica

Produktutveckling

Enzymatica fokuserar på produktutveckling baserat på den beprövade och patenterade barriärteknologin som förkylningsprodukten ColdZyme bygger på. En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka den kliniska dokumentationen av förkylningssprayen ColdZyme.

ColdZyme® studier - Enzymatica

ColdZyme®

studier

Kortare förkylningar för elitidrottare med ColdZyme®. I en brittisk forskarinitierad studie som genomförts vid University of Kent randomiserades 123 elitidrottare inom uthållighetssporter som triathlon, maraton och cykling till behandling med ColdZyme® eller till kontrollgruppen.

Vetenskapliga rådgivare - Enzymatica

Vetenskapliga

rådgivare

Enzymaticas vetenskapliga rådgivare är etablerade och välkända forskare inom bland annat övre luftvägsinfektioner. De bistår Enzymatica i forskningsrelaterade frågor samt utvärderar och ger råd till framtida forsknings- och produktmöjligheter.