Investerare

Investment case

Varför ska du investera i Enzymatica?

✓ Gedigen vetenskaplig bas och kunskap, verifierad via in vitro och kliniska studier av förkylningssprayen ColdZyme.

✓ Unik patenterad produkt som adresserar också orsaken till förkylning medan de flesta andra förkylningsprodukter bara är symptomlindrande. 

✓ Bevisad framgång på den svenska hemmamarknaden genom kontinuerlig tillväxt sedan lanseringen 2013. 

✓ Skalbar affärsmodell som bygger på partnerskap med internationella, framgångsrika distributörer med starka marknadspositioner.