Kontakt

Vid kontakt kan Enzymatica, vid behov och i enlighet med gällande lagstiftning, komma att behandla, däribland lagra, relevanta personuppgifter för att uppfylla Enzymaticas skyldigheter t.ex. gentemot det medicintekniska regelverket och som legal tillverkare av medicintekniska produkter.

 

 

Kontor

Enzymatica, Sweden

Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden
Street address: Scheelevägen 19, Lund
phone:  +46 46 286 31 00, e-mail:  info@enzymatica.com

Ideon Science Park

 

 

Våra produktionsanläggningar

Fiskislóð 39, IS-101 Reykjavík, Iceland

Street address: Fiskislóð 39, Reykjavík

phone: +354 551 54 00, e-mail: info@zymetech.com​

Våra produktionsanläggningar